Oferta

Biuro rachunkowe Abakus świadczy kompleksowe usługi księgowo-kadrowe dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, które chcą tylko sporządzić zeznanie roczne lub odzyskać VAT za materiały budowlane.


Świadczymy następujące usługi:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

o Lokalizacja w centrum miasta

o prowadzenie ewidencji przychodów

o prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia

o obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów

o sporządzanie zeznań rocznych PIT-28

o sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT

o sporządzanie rejestrów VAT

o doradztwo


Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

o prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

o prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia

o obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów

o sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L

o sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT

o sporządzanie rejestrów VAT

o doradztwo


Księgi rachunkowe:

o opracowanie polityki rachunkowości

o przygotowanie planu kont

o ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych

o obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów

o prowadzenie ewidencji środków

o prowadzenie rejestrów VAT

o sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT

o sporządzanie sprawozdań go GUS

o sporządzanie sprawozdania finansowego

o sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania

o doradztwo


Płace, ZUS:

o naliczanie płac

o sporządzanie list płac

o obliczanie podatków od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów

o naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów

o rejestrowanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS

o sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS

o sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT4R,PIT-8AR

o prowadzenie spraw w kwestiach zasiłków

o reprezentowanie klienta w ZUS

o doradztwo


Usługi dodatkowe:

Oprócz podstawowej oferty usług księgowych świadczymy również usługi pozostałe:

Doradztwo podatkowe:

o reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi w związku z  czynnościami wyjaśniającymi i kontrolnymi oraz prowadzenie bieżących spraw klientów przed tymi organami.

o przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do organów skarbowych dotyczących bieżących spraw związanych z prowadzaną działalnością.

o sporządzanie wniosków o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.

o doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania przy rozpoczęciu oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

o udzielanie porad w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT  i innych aktów prawnych związanych z podatkami.

o przygotowywanie opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów podatkowych.

o przygotowywanie planów i analiz obciążeń podatkowych

o pomoc przy zakładaniu zawieszaniu, likwidacji i przekształcaniu jednoosobowych  działalności gospodarczych. Przygotowywanie  dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędów skarbowych i ZUS oraz ewidencji działalności gospodarczej.

o pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu i przekształcaniu i likwidacji spółek cywilnych, jawnych i z ograniczoną działalnością. Przygotowywanie  projektów umów spółek i umawianie spotkań z notariuszem, a także przygotowywanie innych dokumentów związanych z rejestracją w KRS, urzędzie skarbowym i ZUS.

o pomoc w bieżącej działalności spółek tj. przygotowywanie umów, uchwał i protokołów.

o doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników.

o doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

o sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

o sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu  Statystycznego.

o przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych.

o rozliczanie dotacji unijnych, dotacji z urzędów pracy

o pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji ( kredyt, leasing, pożyczka, dotacje)

o pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących finansów przedsiębiorstwa

o sporządzanie biznesplanów

o sporządzanie planów budżetowych oraz raportów z jego wykonania

o przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej. Do 7 dnia każdego miesiąca należy zapłacić podatek dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
• Do 10 dnia każdego miesiąca należy zapłacić za Siebie składki na ubezpieczenie społeczne, 
• Do 15 dnia każdego miesiąca należy zapłacić składki na ubezpieczenia. Ten termin obowiązuje przedsiębiorcę, który odprowadza składki również za pracowników.
• Do 20 dnia każdego miesiąca należy zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
• Do 20 dnia każdego miesiąca należy dokonać wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
• Do 25 dnia każdego miesiąca należy dokonać rozliczenia miesięcznego podatku VAT.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ 17 852 97 73 NASI KSIĘGOWI UDZIELĄ CI NIEZBĘDNYCH INFORMACJI