Polityka Prywatności

Treść tej podstrony możesz edytować w panelu administracyjnym

 Do 7 dnia każdego miesiąca należy zapłacić podatek dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
• Do 10 dnia każdego miesiąca należy zapłacić za Siebie składki na ubezpieczenie społeczne, 
• Do 15 dnia każdego miesiąca należy zapłacić składki na ubezpieczenia. Ten termin obowiązuje przedsiębiorcę, który odprowadza składki również za pracowników.
• Do 20 dnia każdego miesiąca należy zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
• Do 20 dnia każdego miesiąca należy dokonać wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
• Do 25 dnia każdego miesiąca należy dokonać rozliczenia miesięcznego podatku VAT.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ 17 852 97 73 NASI KSIĘGOWI UDZIELĄ CI NIEZBĘDNYCH INFORMACJI