Obsługa małych firm

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księgujemy w niej wszelkiego rodzaju przychody (np. ze sprzedaży) oraz wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wynagrodzenia, koszty związane z zakupami towarów i materiałów).

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobligowane są:

  • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
  • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro (po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg).

Księga jest zakładana na rok podatkowy. Dlatego też, zakładając działalność w ciągu roku, z tej samej księgi korzystać można maksymalnie do końca grudnia. Pierwszy stycznia kolejnego roku powinien być dniem, w którym rozpoczyna się prowadzenie kolejnej księgi. Każda zakończona księga powinna być przechowywana w archiwum firmy. Przepisy mówią o konieczności przechowywania ksiąg do pięciu lat od zakończenia roku podatkowego.

Nasze biuro oferuje prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, m.in. w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych, rejestru podatku VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, przygotowywania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i dostarczania ich do Urzędu Skarbowego.

Zaletą korzystania z usług księgowych naszego biura jest przede wszystkim ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem powierzchni biurowej, sprzętu komputerowego, oprogramowania księgowego i pracowników uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biuro rachunkowe ABAKUS gwarantuje Klientom rzetelne i solidne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Doświadczenie i praktyczna wiedza zatrudnionych ekspertów dają bezpieczeństwo i pewność przy realizacji oferowanych usług.

Nie wiesz ile będzie kosztować cię księgowość?

Skontakuj się z nami - zapronujemy korzystne rozwiązanie.

Kontakt

O firmie Abakus

Biuro rachunkowe ABAKUS działa od 2009 roku. Oferuje pełen zakres usług księgowych, kadrowo-płacowych, sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z ZUS zarówno dla małych jak i dużych firm, spółek z o.o., komandytowych, jawnych, cywilnych oraz stowarzyszeń i fundacji.

Poznaj nas bliżej

Obsługa spółek z o.o.

Od lat prowadzimy księgowość spółek, pośredniczymy w kontaktach z ZUS i Urzędem Skarbowym. Naszym nadrzędnym celem jest dbałość o interesy Klientów, rzetelność i terminowość.

Dowiedz się więcej